Co je kryokomora a jak funguje?

Kryokomora je speciální zařízení používané pro celotělovou kryoterapii. Jde o místnost nebo kabinu, ve které je klient vystaven extrémně nízkým teplotám, které se obvykle pohybují mezi -115 °C až -120 °C. V kryokomoře klient krátce pobývá (obvykle 3-4 minuty), zatímco je obklopena suchým a studeným vzduchem.

Kryokomora je široce využívána jako metoda léčby a regenerace pro různé účely, jako jsou snížení bolesti a zánětu, urychlení hojení zranění a podpora sportovních výkonů. Klienti během procedury nosí speciální ochranné rukavice, obuv a další oblečení, které chrání citlivé části těla před nízkými teplotami. Celotělová kryoterapie v kryokomoře se provádí pod dohledem odborníka, aby se zajistilo bezpečné a účinné provedení procedury.

Kryokomora funguje na základě principu vystavení klienta extrémně nízkým teplotám, které jsou dosahovány pomocí zdrojů chladu, jako je kapalný dusík nebo chladicí plyny. Toto je technický princip, na kterém kryokomora funguje:

  1. Zdroje chladu: Kryokomora je vybavena speciálními zdroji chladu, které dokážou produkovat a udržovat extrémně nízké teploty, obvykle mezi -110 °C až -160 °C. Tyto zdroje mohou vyrábět kapalný dusík nebo chladicí plyny, jako je například kapalný argon.
  2. Konstrukce kryokomory: Kryokomora je uzavřená místnost nebo kabina, která má izolované stěny, aby se minimalizovalo unikání chladu. Kryokomora má také speciální systém ventilace a odvod chladného vzduchu, což zajišťuje, že vzduch v místnosti zůstane stále chladný.
  3. Teplotní kontrola: Během celotělové kryoterapie je teplota v kryokomoře pečlivě monitorována a kontrolována. Senzory teploty neustále sledují, jak nízké teploty jsou dosaženy, a zajišťují, aby nedošlo k překročení bezpečné úrovně.
  4. Ochranný oděv: Před vstupem do kryokomoře je klient vybaven speciálním ochranným oděvem, který chrání citlivé části těla před extrémními nízkými teplotami. Oděv zahrnuje rukavice, obuv a další krytí těla, které minimalizuje riziko omrzlin a poškození kůže.
  5. Doba trvání kryoterapie: Procedura celotělové kryoterapie obvykle trvá jen několik minut, a to kvůli potenciálnímu riziku omrzlin a nepohodlí z dlouhodobé expozice extrémním teplotám.