Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

KryoRestart

SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Poskytnutím souhlasu k tomuto dokumentu s názvem Souhlas se zasíláním obchodních sdělení souhlasíte, aby společnost KryoRestart s.r.o., se sídlem: Pražská 1279/18, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 09650032, vedená u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 339694 (dále jen „správce“) a provozovatel webových stránek https://kryorestart.cz/  (dále jen „webové stránky“)  zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení dle níže uvedených podmínek.

V jakém rozsahu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem?

Správce bude zpracovávat osobní údaje, které mu uživatel webových stránek v souvislosti s přihlášením se k odběru obchodních sdělení a vyjádřením souhlasu se zasíláním obchodních sdělení sám poskytne, a dále informace týkající se uskutečněné rozesílky.

K rozesílání obchodních sdělení bude využívána obchodní společnost ECOMAIL.CZ, s.r.o., se sídlem: Na Zderaze 1275/15, IČO: 02762943, zapsána u Městského soudu v Praze, a to pouze pro účely technického zajištění rozesílky obchodních sdělení. Žádným dalším třetím osobám nejsou osobní údaje uživatele webových stránek poskytovány.

Jaké osobní údaje budou zpracovávány?

Správce bude především zpracovávat tyto údaje uživatele webových stránek:

  • jméno, příjmení, e-mail, datum přihlášení se k odběru obchodních sdělení, datum potvrzenípřihlášení se k odběru obchodních sdělení a případně potvrzovací IP adresu. Pokud se uživatel odhlásí z odběru obchodních sdělení, resp. odmítne nadále jejich zasílání, bude také evidováno datum takového odhlášení.

K jakému účelu budou osobní údaje zpracovávány správcem?

Správce bude osobní údaje uživatele webových stránek zpracovávat pro účely přímého marketingu formou zasílání obchodních sdělení.

Jaký je právní základ zpracování?

Právním základem zpracování je souhlas uživatele webových stránek se zasíláním obchodních sdělení.

Pokud se uživatel webových stránek odhlásí z odběru zasílání obchodních sdělení, resp. jej nadále odmítne, budou údaje uživatele dále zpracovávány za účelem ochrany správce (tj. schopnost správce prokázat oprávněnost dříve zaslaných obchodních sdělení) a pro splnění správcovy právní povinnosti (marketingově neoslovovat osoby, které se odhlásily z rozesílky obchodních sdělení správce).

Po jak dlouhou dobu budou osobní údaje správcem zpracovávány?

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je udělen na dobu 10 let. Před uplynutím této doby je správce oprávněn se na uživatele webových stránek obrátit s žádostí o prodloužení souhlasu.

Tímto není dotčena možnost uživatele webových stránek souhlas kdykoli odvolat.

Jak a kdy může uživatel webových stránek odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení?

Souhlas může uživatel webových stránek kdykoli a bezplatně odvolat, a to zejména prostřednictvím odkazu pro tyto účely vytvořeného a umístěného v každém obchodním sdělení.

Souhlas lze také kdykoli odvolat odhlášením se z odběru obchodních sdělení zasláním e-mailu na adresu: [email protected].

Jakým způsobem lze kontaktovat správce?

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek ohledně ochrany osobních údajů lze správce kontaktovat na adrese jeho sídla: Pražská 1279/18, Praha 10, 102 00, a dále na e-mailové adrese: [email protected].

Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti uživatele za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k osobním údajům uživatele.

Informace o zpracování osobních údajů

Další informace o zpracování osobních údajů ze strany správce naleznete ZDE.

KryoRestart
Praha 10 - Hostivař

Pražská 1279/18

Zavolejte nám