SOUHLAS S OPAKOVANOU PLATBOU

KryoRestart

SOUHLAS S OPAKOVANOU PLATBOU

KryoRestart s.r.o.

IČO: 09650032

Se sídlem: Pražská 1279/18, Hostivař, 102 00 Praha 10

Sp. Zn.: C 339694 vedená u Městského soudu v Praze

(dále též jako ,,prodávající“)

 

SOUHLAS SE ZALOŽENÍM OPAKOVANÉ PLATBY (viz také článek 7 všeobecných obchodní podmínek prodávajícího)

 

 

7.1. Kupující při zakoupení permanentky má právo na neomezený počet vstupů do kryokomory za kalendářní měsíc. Permanentka je však nepřenositelná, tudíž může být využita pouze jednou osobou. Při zakoupení této služby právnickou osobou, právnická osoba v objednávce uvádí jméno fyzické osoby, která bude tuto službu využívat. Jiná fyzická osoba tuto službu využít nemůže.

7.2. Při zakoupení permanentky bude kupní cena placena každý měsíc na vrub platební metody uvedené v odst. 4.1. článku 4 těchto obchodních podmínek, tedy bezhotovostně kartou, a to tzv. opakovanou platbou, a to v konkrétní den platby, který je uveden na uživatelském účtu kupujícího, jako takový den je zejména zvolen první den registrace. Kupující však může na svém uživatelském účtu den platby změnit na jiný den v kalendářním měsíci. V některých případech se může datum platby změnit, např. nebude-li platební metoda schopna pokrýt náklady nebo pokud kupující změní počet vstupů do kryokomory na svém uživatelském účtu. V takovém případě se kupujícímu doporučuje navštívit na svém uživatelském učtu záložku ,,fakturační údaje“, zde je uvedeno další datum platby.

7.3. Pro účely zakoupení služby formou permanentky je nezbytné, aby kupující uvedl v objednávce alespoň jednu platební metodu.

7.4. Nebude-li platba úspěšně vyrovnána kvůli vypršení platnosti, nedostatečnému zůstatku nebo z jiného důvodu a kupující svůj účet nezruší, má prodávající právo pozastavit přístup ke službě, dokud se nepodaří úspěšně použít platební metodu. V některých případech si může prodávající účtovat za platební metodu poplatek, např. poplatek za zahraniční transakci nebo jiný poplatek související se zpracováním platební metody kupujícího.

7.5. Kupující má právo aktualizovat svou platební metodu na svém uživatelském účtu. Platební metodu také může aktualizovat prodávající a to na základě informací poskytnutých od poskytovatelů platebních služeb. Kupující toto bere na vědomí a dává svolení, že i po takové aktualizaci může prodávající pokračovat s účtováním na vrub příslušné platební metody.

7.6. Při vzniku opakované platby  kupující souhlasí se založením a parametry opakované platby, s uložením platebních údajů na straně platební brány Stripe.

7.7. S údaji platební karty kupujícího platební brána Stripe nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI DSS Level 1.

7.8. Parametry opakované platby jsou:

– důvod založení opakované platby : platba za permanentku do provozovny KryoRestart s.r.o. za účelem kryoterapie (vstupu do kryokomory),

– max. částka opakované platby činí 4990 Kč,

– období (délka fakturačního období), po které bude platba strhávána činí: 12 ,

– částka platby je fixní,

– částka se strhává každý kalendářní měsíc v den uvedený na uživatelském účtu kupujícího (na tomto účtu je možné změnit den platby na jiný, případně pro tyto účely využít emailové adresy: [email protected] .),

– opakovanou platbu lze zrušit na uživatelském účtu kupujícího nebo oznámením na emailovou adresu: [email protected] , a to s platností od patnáctého dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla služba zrušena.

7.9. Kupující má právo být informován alespoň 7 pracovních dnů předem, a to:

– před strhnutím následující platby,

– skončila perioda, po kterou měl kupující právo službu využívat zdarma a bude mu stržena první opakovaná platba,

– pokud dojde k jakékoliv změně v nastavení opakovaných plateb.

7.10. Po odsouhlasení vzniku opakované platby bude kupujícímu do 2 dnů potvrzeno, že platba byla skutečně založena.

Kupující potvrzením objednávky stvrzuje, že si tento text ,,Souhlas se založením opakované platby přečetl“ a že s ním souhlasí. Kupující také souhlasí se založením a parametry opakované platby, s uložením platebních údajů na straně platební brány Stripe.

KryoRestart
Praha 10 - Hostivař

Pražská 1279/18

Zavolejte nám